In Azure, Portal, Visual Studio Written by

Deploy aplikacji do chmury przy użyciu Visual Studio

Po stworzeniu naszej aplikacji przychodzi czas, aby pochwalić się nią i wrzucić na jakiś hosting. Możliwości mamy naprawdę dużo, lecz najwygodniejszym wyborem jest chmura Azure. Aby nasza aplikacja działała w chmurze nie musimy mieć wiedzy z takich dziedzin jak dev-ops, sieci, routing czy też dns. To wszystko zawdzięczamy usłudze typu SaaS i WebApp.

Aplikację oraz serwer ją obsługujący możemy stworzyć za pomocą szablonu ARM (w tym wpisie opowiedziałem więcej na ten temat), wyklikać z portalu lub stworzyć za pomocą Visual Studio. Jako, że poprzednie kroki już opisywałem, w tym wpisie skupię się właśnie na tym ostatnim.

Deploy z Visual Studio – od czego zacząć?

Aby wrzucić aplikację do Azure musimy mieć zainstalowany Visual Studio oraz aplikację napisaną w .net core lub .net framework. Stwórzmy zatem pierwszą aplikację. Otwórz Visual Studio > File > New > Project > Visual C# > .Net Core > ASP.NET Core Web Application > OK

ekran Visual Studio

Kolejnym oknem będzie wybór rodzaju aplikacji. Zalecam wybranie Web Application Model-View-Controller, dzięki któremu będziemy mieli dostęp do widoku naszej aplikacji. Jednak nie stoi na przeszkodzie stworzenie czegoś innego, ponieważ dalsze kroki będą wyglądały tak samo 🙂

ekran wyboru aplikacji

Kiedy nasza aplikacja się stworzy, możemy od razu hostować ją na Azure. Jedną z możliwości jest kliknięcie Publish na ekranie powitalnym albo ppm na naszą aplikację i z listy wybrać publish.

ekran publikacji aplikacji

Kiedy klikniemy Start pojawi się okno, z którego wybieramy jak chcemy hostować aplikację. W naszym wypadku wybieramy App Service > Create New. Oczywiście możemy także wrzucić aplikację do takiej już istniejącej. Kolejnym krokiem jest stworzenie już samej aplikacji.
App Name – Nazwa naszego serwisu oraz nazwa publicznego dns, po którym mamy możliwość wejścia na naszą stronę. Nazwa musi być unikatowa.
Resource Group – Miejsce wskazujące w jaką grupę dodamy naszą aplikację
Hosting Plan – Serwer, na którym aplikacja będzie uruchamiana. Można stworzyć nowy klikając New…

ekran wyboru sposobu hostowania aplikacji

Co dalej?

Pozostało tylko kliknąć Create i poczekać aż aplikacja dostanie swoje życie. Po przejściu całego procesu otworzy nam się przeglądarka z naszym publicznym adresem url. Teraz za każdym razem kiedy chcemy zaktualizować dane na serwerze przechodzimy te same kroki. Z jedną różnicą: Visual Studio pamięta nasz deploy profil, przez co z listy dostępnych serwerów możemy wybrać już ten przez nas stworzony.

Rozwiązanie, które zaprezentowałem, sprawuje się szybciej, gdy chcemy tworzyć aplikację na własny użytek. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy na aplikacją pracuje kilka osób i chcemy zarządzać tym jak i kiedy aplikacja będzie aktualizowana. Do tego idealnie nadają się narzędzia takie jak VSTS oraz CI/CD (continuous integration/delivery continuous). Przy zautomatyzowaniu naszego procesu w 100% nie będziemy musieli myśleć nad budowaniem aplikacji na uniwersalnym środowisku, odpalaniu testów jednostkowych oraz regularnych aktualizacji. Poniższy schemat idealnie pokazuje jak taki proces może przebiegać.

infografika deploy aplikacji do chmury przy użyciu Visual Studio
(Visited 85 times, 1 visits today)

Last modified: 10 maja 2022

Close